Giften / ANBI

U kunt onze vereniging helpen door middel van het doneren van een bijdrage op ons rekeningnummer NL34RABO0130551937 of door de Vincentiusvereniging Geleen in uw testament te laten opnemen.

De Vincentiusvereniging is een door de Belastingdienst erkende “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI), hetgeen betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Wilt u meer weten over de fiscale mogelijkheden van giften, schenkingen, legaten, enz.? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Voor uw bijdrage (groot én klein) onze hartelijke dank.

Ter aanvullende informatie kunt u onderstaande documenten inzien:

ANBI-gegevens 2019

Jaarrekening 2019

ANBI-gegevens 2020

ANBI-gegevens 2021