Vrijwilligers

Het werk bij de vereniging is afwisselend, bijzonder en boeiend. Weinig is geformaliseerd. Niet de vorm staat centraal, maar de mens die hulp nodig heeft. Voortdurend wordt daarom gezocht naar nieuwe wegen om deze hulp te concretiseren.

Voor de vrijwilligers wordt ook op deze manier gewerkt, niet formeel, maar wel zoveel als mogelijk gestructureerd en luisterend naar elkaars opmerkingen, aanbevelingen en ideeën. Elke vrijwilliger heeft eigen voorkeuren, een eigen tempo, een eigen passie om nét in deze vereniging te willen werken. De activiteiten zijn (en worden steeds meer) zo breed en divers dat het niet moeilijk is voor elke vrijwilliger een taak te vinden die hem of haar voldoening schenkt.

De groep van vrijwilligers bestaat uit ruim 50 enthousiaste mensen van alle leeftijden. Er blijft steeds behoefte aan mensen die, samen met anderen, er de schouders onder willen zetten. Zonder moedeloos te worden kan gerust gesteld worden dat dit werk “oeverloos” is. Elke nieuwe vrijwilliger is waardevol en kan op een of andere manier zijn of haar talenten inzetten ten dienste van de ander. Bel gerust de secretaris op  +31 6 25358054 of e-mail naar secretaris@vincentiusgeleen.nl