Introductie

De Vincentiusvereniging Geleen bestaat uit leden en vrijwilligers die proberen mensen in Sittard-Geleen en directe omgeving te helpen wanneer zich acute nood voordoet die op dat moment niet verholpen kan worden door anderen (overheid, maatschappelijke organisaties e.d.). De geboden hulp is niet alleen van materiële aard. Door huisbezoek en persoonlijk contact met mensen wordt ook een luisterend oor geboden, wordt de hulpvraag concreter en wordt de hulp geboden van mens tot mens. De hulpvragen worden ontvangen via Maatschappelijk Werk, Partners in Welzijn, Sociale Diensten e.d. Ook vanuit de kerk worden hulpvragen aan ons voorgelegd. Maar mensen kunnen ook, zonder tussenkomst van een van deze instanties, bij ons voor hulp aankloppen. Het geld dat nodig is voor de hulpverlening komt grotendeels van verkoop van tweedehands boeken en kleding, aangeboden in het Vincentiushuis te Geleen. Verdere inkomsten komen van giften van particulieren, collecten van kerken en hulp in natura van bedrijven.

Wij zijn een katholieke vereniging die ernaar streeft dat het bestuur deze identiteit onderschrijft. Van de vrijwilligers in de werkgroepen wordt dit niet direct gevraagd. Hulp wordt uiteraard aan iedereen geboden die dat nodig heeft, ongeacht welke achtergrond. De eerste vereniging werd in 1833 in Parijs opgericht door Fréderique Ozanam (1813-1853) Het was een tijd van veel armoede en wantoestanden, waarin vooral de zwakken het moesten ontgelden. Samen met studiegenoten probeerde hij in zijn tijd de noden van de behoeftige te ledigen. De vereniging had tot doel: “de zelfheiliging door het beoefenen van christelijke naastenliefde”. De vereniging staat vanaf haar begin onder bescherming van de Heilige Vincentius a Paulo, priester in de 16e eeuw in Frankrijk. De H. Vincentius ontwikkelde een totaal nieuwe visie op de naastenliefde door zich daadwerkelijk in te zetten voor de meest armen. Zijn evangelische visie “dienaar van de armen” te zijn, zal in iedere tijd opnieuw ontdekt en uitgewerkt moeten worden.